Golf
Duinzicht.

clubcommissie

verantwoordelijkheden:

   • onderhoud en beheer van clubhuis, opstallen, gebouw en afslagplaatsen van driving range, en groenvoorzieningen rondom deze faciliteiten
   • toezicht op en advies m.b.t. alle barzaken
   • oplossen van technische problemen en controle op technische installaties en utiliteiten
   • voorstellen doen aan het bestuur aangaande verbeteringen en investeringen en bij goedkeuring het (doen) uitvoeren daarvan
   • catering bij georganiseerde evenementen
   • als gastheer optreden voor bezoekers (o.a. greenfeespelers)

De contracten met het personeel staan onder de verantwoordelijkheid van het

bestuur; de clubcommissie is verantwoordelijk voor de uitvoerende taken van

het personeel.

 

De commissieleden hebben ieder hun eigen verantwoordelijkheden, als volgt:

 

Gerard Kroese – voorzitter

 • Clubcommissie leiding
 • Externe non-routine contacten
 • Begroting & Kosten
 • Personeel Medewerker Algemene Zaken – uitvoerende taken
 • Inkoop door Medewerker Algemene Zaken
 • Verbeteringen & Investeringen

 

Roland van der Meijde en Kitty Voorst van Beest

 • Personeel Bar Medewerksters – uitvoerende taken
 • Inkoop door Bar Medewerksters
 • Voorraad
 • Verkoop
 • Catering

 

Patricia Maitland en Taco Oijevaar

 • Gebouwen
 • Interieur Clubhuis (inclusief bloemen)
 • Schoonmaken
 • Tuin (coördinatie met tuincommissie)

 

Fred van der Zalm

 • Kas

Als commissie rapporteert zij indien nodig aan het bestuur.

 

Commissie valt binnen het bestuur in de portefeuille van: HansJan Adriaens

 

Samenstelling/telefoon

G.M. (Gerard) Kroese - voorzitter 070-3242748
F.P. (Fred) van der Zalm - (kas) 070-3876416
C.J. (Kitty) van Voorst van Beest-Voorhout    070-3235697
R.J. (Roland) van der Meijde
070-3252183
Patricia Maitland
T.J. (Taco) Oijevaar 070-3512261

 

club@golfduinzicht.nl


berichten

17-08-2016: oproep om te werken in de tuin rond clubhuis

18-02-2016: reservesleutels lockers (ook kleedkamers) voortaan zelf beheren

 

21-05-2015: Nieuwe samenstelling clubcommissie en opknapbeurt clubhuis

20-11-2014: Vernieuwen vloerbedekking clubhuis

28-01-2015: Vernieuwen vloerbedekking overige ruimten clubhuis