Golf
Duinzicht.

Reglement Teamwedstrijd Golfweek 2015

WEDSTRIJDREGLEMENT TEAMWEDSTRIJD TEXAS SCRAMBLE GOLFWEEK versie 2015

  • Er wordt gespeeld volgens de regels vermeld in het algemeen wedstrijdreglement van Stichting Golf Duinzicht, de local rules en de regels in dit wedstrijdreglement.
  • De teams bestaan uit elk 6 spelers
  • De wedstrijdvorm is Texas Scramble strokeplay. Alle 6 spelers slaan af en vervolgens kiezen de teamleden de bal met de beste ligging. Degene wiens bal is gekozen mag de 2e slag niet spelen en slaat een beurt over. De overige 5 spelers nemen hun bal op en doen hun 2e slag binnen 1 clublengte van de gekozen balpositie, echter niet dichter bij de hole. Daarna wordt weer de beste bal gekozen en volgt dezelfde procedure tot er een bal op de green ligt. Op de green mogen alle spelers putten.
  • Wordt een bal gekozen die in de rough of hazard ligt dan moeten de overige ballen ook van daar uit gespeeld worden. Markering kan geschieden met behulp van een tee.
  • Op de green moeten de ballen gespeeld worden binnen 10cm van de gekozen bal (maar niet dichter bij de hole). Deze plaats dient gemarkeerd te worden met een marker.
  • Van ieder teamlid dient minimaal 2 en maximaal 4 keer de afslag gekozen te worden.
  • Na iedere hole wordt het aantal slagen genoteerd. Nadat de achttien holes zijn gespeeld, worden deze opgeteld. Dit is de bruto score. Het spel wordt gespeeld met verrekening van de handicaps, waarbij de volgende formule wordt gehanteerd: bruto score minus ((som van alle playing handicaps : aantal spelers) x 0,5) = netto score. Het team met de laagste netto score is winnaar.
  • Bij gelijk eindigen worden de prijzen toegekend overeenkomstig het algemeen wedstrijdreglement.

Wedstrijdcommissie
Versie 10 juni 2015