Golf Duinzicht

Reserveringssysteem

 

Versoepeling coronamaatregelen
In de afgelopen weken heeft een versoepeling plaatsgevonden van een aantal van de in het kader van het corona-virus genomen maatregelen zoals de uitbreiding van flights van twee naar drie spelers en de mogelijkheid om 18 holes te spelen. 
Zolang aan de meest elementaire RIVM en afgeleide NGF voorschriften de hand wordt gehouden, hebben we de vrijheid andere oplossingen voor het al dan niet reserveren te kiezen.

Voor- en nadelen online reserveren 
De noodzakelijke maatregel tot het overgaan naar digitaal reserveren heeft verschillende inzichten opgeleverd. Zo lijkt het inlassen van een wachttijd van tien minuten tussen de afslagen overwegend positief te zijn ontvangen door meer rust in de baan en een betere doorstroming. Anderzijds wordt het spontaan naar de baan gaan om een rondje te spelen door velen gemist en blijkt uit een evaluatie dat ’no-shows’ tot een niet onaanzienlijk aantal onbenutte afslagtijden leiden en ook afzeggingen enkele uren voor de gereserveerde tijd vaak niet kunnen worden opgevuld.
Daarnaast is gebleken dat door de 9-holes structuur van de baan een reserveringssysteem met zowel 9-holes als 18-holes nu al de nodige moeilijkheden oplevert.
Deze ervaringen zullen naar verwachting alleen maar toenemen, wanneer wordt overgegaan tot vaker of zelfs ongelimiteerd te kunnen reserveren.
Voor een oplossing hiervoor in de vorm van een caddiemaster ontbreken echter de middelen en waarschijnlijk ook menskracht als die van vrijwilligers moet komen.

Proef: spiraal met 10 minuten
Gekozen is daarom voor een formule die de spontaniteit en het sociale verkeer terugbrengt, maar met behoud van rust in de baan en met inachtneming van de corona-maatregelen. 
Bij wijze van proef zal met ingang van 1 augustus a.s. voor een periode van twee maanden worden overgegaan tot de volgende regels:

  • De startspiraal maakt een comeback ter vervanging van online starttijden boeken.
  • Registratie in clubhuis voor afslag blijft verplicht voor iedereen (dus hele flight) die afslaat. Dit in verband met de corona-maatregelen.
  • Na het afslaan start u een  tijdmechanisme of zandloper, die 10 minuten tussen flights aftelt. De volgende flight mag pas afslaan als de klok dat aangeeft.
  • 18 hole spelers gaan zoals in de oude situatie ritsen op hole 1.
  • 4 ballen (max. handicap 100 net zoals nu) alleen na 15.00 uur toegestaan.

Dit zal op sommige momenten kunnen leiden tot langere wachttijden bij de start dan in de pre-corona situatie, maar zal worden gecompenseerd door minder oponthoud in de baan en een vlottere doorstroming.
Na twee maanden (en zo nodig eerder) zal de proef geëvalueerd worden. We rekenen op ieders medewerking, zeker waar het de corona-maatregelen betreft, zodat we allemaal gezond blijven.
 
Mochten er nog vragen zijn over deze proef, neem dan graag even per email contact op via baan@golfduinzicht.nl