Golf
Duinzicht.

Duinzichtregels

Algemeen

Uw gedrag in de baan en in clubhuis is er altijd op gericht om de goede sfeer te behouden. U houdt dus altijd rekening met de mensen in uw omgeving en u bejegent overige spelers en medewerkers met respect.

 

U kleedt zich in gepaste (golf)kleding.

 

U volgt de instructies op van bestuurs-, commissieleden, marshals en de medewerkers.

 

Honden zijn niet toegestaan in de baan en in het clubhuis.

 

Het bestuur ontmoedigt het gebruik van telefoons in de baan, het clubhuis en op het terras. U mag uw mobiele telefoon bij u houden (modus ‘stil’). U spoedt zich echter naar een plek waar niemand last van u heeft indien u gebeld wordt.

 

Op de driving range, putting green en chipping green
Het is verboden (te trachten) ballen over het net of de hekken, die de driving range van

hockeyvelden afscheiden, te slaan.

 

Driving range ballen mogen slechts op de driving range worden geslagen en niet de baan of op de putting green en chipping green.

 

Op de driving range geslagen ballen mogen niet worden gepakt om weer te worden weggeslagen.

 

Er mag alleen van de matten worden afgeslagen.

 

In de baan.

De etiquetteregels, opgenomen in het golfregels-boekje, zijn integraal van kracht.

 

Iedere speler is verplicht zich in te schrijven in het clubhuis.

 

Er mag alleen van hole 1 gestart worden; in wedstrijden kan daarvan worden afgeweken.

 

Op hole 1 hebben spelers, komend van hole 9 voorrang (ritsen).

 

U houdt rekening met het baanpersoneel dat werkzaamheden uitvoert. Het baanpersoneel, en in voorkomende gevallen ook de marshals, heeft altijd voorrang voor het uitvoeren van hun werkzaamheden. Spelers dienen te wachten met (af)slaan tot het baanpersoneel een teken geeft dat kan worden doorgespeeld.

 

Deelnemers en greenfee-spelers dienen hun tag resp. label zichtbaar aan hun tas te dragen.

 

Flights van meer dan 4 spelers zijn niet toegestaan, tenzij anders aangegeven. Tevens mag de

gezamenlijke exact-handicap van een flight niet meer dan 100 bedragen.

 

 

Iedere speler speelt met de inhoud van zijn/haar eigen golftas.

 

Wallenkanten van waterhindernissen mogen niet betreden worden, anders dan bij toepassing van regel 13.1.

 

Het is verboden om in de vijvers naar ballen te vissen.

 

Het is verplicht om af te slaan op de baanmatten, tussen de teemarkers, en op de grastees binnen de teemarkers, en binnen 2 stoklengtes.

 

U mag nimmer met uw bal een speler voor U in gevaar brengen (‘opjagen’).