Duinzichtregels

 

Algemeen

 • Uw gedrag in de baan en in het clubhuis is er altijd op gericht om de goede sfeer te behouden. U houdt dus altijd rekening met de mensen in uw omgeving en u bejegent overige spelers en medewerkers met respect.

 

 • U kleedt zich in gepaste (golf)kleding.

  Wij verwachten als minimum standaard:

  • voor heren een shirt met kraag en mouwen en een bermuda of een lange broek. Een spijkerbroek is geen probleem, wel graag heel en niet gerafeld.
  • voor dames een shirt met kraag en een geklede rok, jurk of een broek. Geen spaghetti tops. Ook voor dames geldt: een spijkerbroek is OK, maar graag heel en verzorgd.

  In de baan zijn uitsluitend golfschoenen toegestaan. Op de oefenfaciliteiten zijn zowel golfschoenen of schoenen met vlakke zool toegestaan.

 

 • U volgt de instructies op van bestuurs-, commissieleden, marshals en de medewerkers.

 

 • Honden zijn niet toegestaan in de baan en in het clubhuis.

 

 • In het clubhuis, op het gehele terrein is roken verboden. Dat betekent niet roken in het clubhuis, niet op het terras en ook niet in de baan.

 

 • Het bestuur ontmoedigt het gebruik van telefoons in de baan, het clubhuis en op het terras. U mag uw mobiele telefoon bij u houden (modus ‘stil’). U spoedt zich echter naar een plek waar niemand last van u heeft indien u gebeld wordt.

 

Driving range en oefenfaciliteiten 

 • Driving range ballen mogen slechts op de driving range worden geslagen en niet in de baan of op de overige oefenfaciliteiten.

 

 • Op de driving range geslagen ballen mogen niet worden gepakt om weer te worden weggeslagen.

 

 • Er mag alleen van de matten worden afgeslagen.

 

In de baan.

 • De etiquetteregels, opgenomen in het golfregels-boekje, zijn integraal van kracht.

 

 • Iedere speler is verplicht zich voorafgaand aan de golfronde in te schrijven in het clubhuis.

 

 • Er mag alleen van hole 1 gestart worden; in wedstrijden kan daarvan worden afgeweken.
 • Een flight die doorspeelt van hole 9 naar hole 1 heeft voorrang boven de te starten flight op hole 1. Bij grote drukte dient er te worden geritst.

 

 • Altijd geldt dat pas afgeslagen kan worden als de voorgaande flight de green verlaten heeft. Dit geldt voor alle par 3 holes. Bij een par 4 hole dient men zekerheid te hebben dat de afstand tot de voorgaande flight voldoende is om veilig te kunnen afslaan en de green pas aan te spelen als de voorgaande flight de green heeft verlaten.

 

 • U houdt rekening met het baanpersoneel dat werkzaamheden uitvoert. Het baanpersoneel, en in voorkomende gevallen ook de marshal, heeft altijd voorrang voor het uitvoeren van hun werkzaamheden. Spelers dienen te wachten met (af)slaan tot het baanpersoneel een teken geeft dat kan worden doorgespeeld.

 

 • Deelnemers, bedrijfsleden en greenfee-spelers dienen hun tag resp. label zichtbaar aan hun tas te dragen.

 

 • Flights van meer dan 4 spelers zijn niet toegestaan, tenzij anders aangegeven. Tevens mag de gezamenlijke exact-handicap van een flight niet meer dan 100 bedragen.

 

 • Iedere speler speelt met de inhoud van zijn/haar eigen golftas.

 

 • Wallenkanten van waterhindernissen mogen niet betreden worden, anders dan bij toepassing van regel 13.1.

 

 • Het is verboden om in de vijvers naar ballen te vissen (dus ook naar uw eigen, in het water geslagen) bal.

 

 • Het is verplicht om af te slaan van de baanmatten, tussen de teemarkers, en op de grastees binnen de teemarkers, en binnen 2 stoklengtes.

 

 • U mag nimmer met uw bal een speler voor U in gevaar brengen (‘opjagen’).