Golf Duinzicht

deelnemersraad

De Deelnemersraad voorziet het bestuur van stichting Golf Duinzicht gevraagd en ongevraagd van adviezen. Daarnaast heeft het bestuur de goedkeuring nodig van de deelnemersraad voor besluiten welke een belangrijke invloed hebben op het reilen en zeilen van Golf Duinzicht.


samenstelling 

R. (Rein) Coster (voorzitter) 06-43852491
W.A. (Willem) van den Boom    070-3245509
P.S. (Pieter) Kamminga 070-3550833
Mw. H.A.E. (Helène) van der Mersch  070 3243695
Mw. M. (Margot) Moret 06-25442805


Commissie valt binnen het bestuur In de portefeuille van Henk Knuistingh Neven

 

e-mail: deelnemersraad@golfduinzicht.nl  

 

berichten

08-03-2019 uitslag verkiezing Deelnemersraad 2019