Golf
Duinzicht.

deelnemersraad

De Deelnemersraad voorziet het bestuur van stichting Golf Duinzicht gevraagd en ongevraagd van adviezen. Daarnaast heeft het bestuur de goedkeuring nodig van de deelnemersraad voor besluiten welke een belangrijke invloed hebben op het reilen en zeilen van Golf Duinzicht.


samenstelling 

J.W. (Jan Wytze) van Boven    070-3271719
W.A. (Willem) van den Boom 070-3245509
R.G. (Roelf) Kok  070-3282368
C. (Caroline) Oyevaar -Hoolboom   070-3512261


Commissie valt binnen het bestuur In de portefeuille van Henk Knuistingh Neven

 

e-mail: deelnemersraad@golfduinzicht.nl  

 

 

berichten

10-06-2018: verslag Deelnemersraad