Golf Duinzicht

Wedstrijdcommissie

Samenstelling

Ton Opdam  voorzitter            0623977466
Margot Moret  0625442805
Anja Spaans  0623906424
Sonja Bouma  0624604420
Lydia van Herwaarden  0641235595
Willem Buitenkamp  0612667772
John van Min  0621573561

 

  

Commissie valt binnen het bestuur in de portefeulle van: A.J.  (André) Fortanier

 

e-mail: wedstrijdcomissie@golfduinzicht.nl

   

    

 Mededelingen wedstrijdcommissie

 

14-01-2020 Tom Opdam over het wedstrijdseizoen 2020

14-01-2020 Wedstrijdkalender 1e helft 2020