Kapvergunning Abelen hole 3


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schade door wortels

Onlangs is een kapvergunning aangevraagd bij de gemeente Wassenaar voor de vier grote Abelen langs het parkeerterrein van Duindigt (bij green hole 3). De reden voor deze aanvraag is dat de bomen, en met name de wortels daarvan, schade aanbrengen aan de fairway. Deze wortels komen tot ver in de baan tot aan en boven het maaiveld en de maaimachines lopen hierdoor schade op aan de maaikorven.

 

Gevaar voor omvallen
De Abelen staan op een soort terp, waardoor bij storm het zeker niet ondenkbeeldig is dat deze om zullen vallen en daarmee nog grotere schade zullen aanbrengen. De situatie is ter plekke met een groenbeheerder van de gemeente Wassenaar bekeken en ook hij kwam ook tot de conclusie dat kappen hier de beste oplossing is.

 

Kapvergunning afgegeven

Aan de achterzijde staan reeds nieuwe Eiken, die de plaats van de Abelen zullen gaan innemen. Naar de toekomst zorgen deze voor een meer duurzame boombeplanting.

De kapvergunning is inmiddels afgegeven door de gemeente Wassenaar. Op dit moment loopt de inspraakprocedure, die ongeveer zes weken zal duren.