De Marshal

Bij het spelen op Golfbaan Duinzicht komt u zo nu en dan dames of heren tegen die niet spelen maar wel in een buggy over de baan rijden. Volgens het bordje op de buggy weet u dat dit de marshals zijn. Omdat er soms wat onduidelijkheid is over de taken van de marshal geven wij u in een notendop graag de volgende toelichting.


De marshal is aangesteld om het golfplezier van alle gebruikers te bevorderen.
De marshal treedt op als gastvrouw/gastheer van leden en gastspelers en mag daarbij corrigerend optreden indien de situatie dit nodig maakt. De marshal is geen politieagent, maar haar of zijn aanwijzingen moeten wel worden opgevolgd. Een marshal zal er dus op letten dat alle gebruikers van de baan hun sport op een goede sportieve wijze kunnen beoefenen. Dit betekent dat de marshal let op naleving van de regels, met name de etiquetteregels, m.b.t. het gebruik van de baan. Denk daarbij aan:

 • Handhaven van de veiligheid van spelers en toeschouwers op en rond de baan.
 • Voorkomen van hinder van en door spelers in de baan.
 • Toezien dat het speeltempo in de baan niet te laag wordt en voorkomen, of tenminste beperken, van wachttijden. De marshal heeft daarbij het recht om drie- of vierballen te formeren of te splitsen als doorstroming in de baan dit vereist.
 • Voorkomen dat schade aan de baan wordt toegebracht.
 • Toezien dat alleen speelgerechtigde spelers in de baan zijn.
 • Toezien dat voorschriften met betrekking tot gebruik van de trolley’s, draagtassen en aantal stokken per tas worden gehandhaafd.

In welke situaties kunt u dus de marshal tegen komen?

 • Controle op jaartags en greenfeelabels.
 • Controle op start, spiraalgebruik bij drukte afslagplaats, voorrang spelers tweede ronde, ritsen.
 • Controle op gedrag op en rond de green en bunkers (dit is kwetsbare grond dus niet met trolley en zeker niet met buggy tussen greens en bunkers rijden ook al staan daar geen bordjes).
 • Controle op lawaai en hinderlijk gedrag op en rond afslagplaatsen.
 • Controle op verboden te “vissen”.
 • Controle op bezit en het juiste gebruik van pitchfork.
 • Controle op het terugplaatsen van divots.
 • Controle op maximale flight-grootte: 4 personen. Maximale hcp mag niet meer zijn dan 100, of dit nu een 2, 3 of 4 bal is.
 • Controle op spelen uit één tas. Is toegestaan, echter deze flight verliest zijn standing en moet alle snellere flights doorlaten
 • Controle op het uitzetten van telefoons.
 • Controle op het gebruik van driving-range ballen in de baan.
 • Controle op kledingvoorschriften.

Daarbij zijn de golfregels, en met name de etiquetteregels, en het baanreglement van Golfbaan Duinzicht de voornaamste richtlijnen voor de marshal.

 

naar de deelnemerspagina