Toelichting bij baangebruik wedstrijden

Er bestaat soms verwarring over wanneer en hoelang de baan gesloten is bij wedstrijden. Hieronder daarom een toelichting bij het "vrij" spelen rond wedstrijden.

   

Met shotgun of op starttijd

Er zijn twee manieren waarop kan worden gestart bij een wedstrijd: met shotgun of op starttijd. Bij shotgun starten alle flights vanaf een andere hole op het zelfde moment. Bij een wedstrijd met starttijden starten alle flights na elkaar (met enige tijd er tussen) vanaf hole 1.

Het vrij spelen rond de wedstrijd is afhankelijk van de manier van starten. Als het een doordeweekse start voor 12.00 uur betreft dan wordt het online-reserveringssysteem op de wedstrijd aangepast, maar in de middagen en het weekend gebruiken we de spiraal en dan moet u er zelf op letten. Het is dus altijd verstandig van te voren te checken of er een wedstrijd is en welke startmethode wordt gebruikt.

 

Het vrij spelen bij shotgun

Bijna alle wedstrijden worden gespeeld met een shotgun start. Bij shotgun is de baan 1,5 tot 2 uur (bij een 9-holes wedstrijd) of 3 tot 4 uur (bij een 18 holes wedstrijd) geblokkeerd. U kunt dan uiteraard wel daarvoor of daarna gewoon spelen. Zorg dat u minimaal 1,5 uur voor de wedstrijd start als u uw ronde af wilt maken.

 

Het vrij spelen bij starttijden

Bij wedstrijden met starttijden (iedereen start op hole 1) kunt u altijd uw ronde afmaken als u nog in de baan bent als de wedstrijd begint. U kunt tot 15 minuten voor de wedstrijd begint nog starten. Bij een 9-holes wedstrijd kunt u nadat de laatste flight van de wedstrijd heeft afgeslagen weer starten. Bij een 18-holes wedstrijd kan dat pas nadat de laatste flight aan de 10e hole is begonnen.

 

Zichtbaar op baanbezetting en baanplanner

De baanblokkade staat vermeld op de baanbezettingskalender op de homepage van de website (bij "Baanbezetting", dan klikken op "Kalender"). Ook in de baanplanner (alleen voor leden) is dat zichtbaar. Als er sprake is van een wedstrijd met starttijden, dan staat dat in de wedstrijdkalender en op de baanplanner (alleen voor leden) expliciet vermeld als “starttijd”.

 

MInder dan 18 deelnemers: geen blokkade

Zijn er in een wedstrijd minder dan 18 deelnemers dan wordt de baan niet gesloten. Was het een shotgun wedstrijd dan wordt deze omgezet naar een wedstrijd met starttijden. De flights starten dan allemaal van hole 1. U mag starten nadat de laatste flight heeft afgeslagen, ook bij een 18 holes wedstrijd. De wedstrijdspelers hebben in dat geval altijd voorrang: bijvoorbeeld als zij van hole 9 naar 10 lopen, maar ook bij opstoppingen in de baan. Als er minder dan 18 deelnemers zijn, wordt dit, zodra dit bekend is, aangepast op de website en de baanplanner.

 

Altijd even baanbezetting checken

In het algemeen geldt dus, dat wanneer u vrij wilt spelen het verstandig is de baanbezetting op de website of de baanplanner kort tevoren nog even te checken, zodat u niet voor verrassingen staat of een kans mist om toch te kunnen spelen.


 

Borden bij hole1. Links: volledige blokkade van de baan; rechts: vrij spelen mogelijk, maar met voorrang voor wedstrijdspelers.