Golf
Duinzicht.

lidmaatschap

Inschrijfformulier

Bent u geïnteresseerd om deelnemer te worden van Golf Duinzicht dan kunt u hier een inschrijfformulier downloaden.

 

Tarieven per jaar

- deelnemersbijdrage senioren € 650 per jaar

- deelnemersbijdrage zonder entree-bijdrage € 810 per jaar

- deelnemersbijdrage jeugdspelers 18 t/m 27 jaar € 290 per jaar

- deelnemersbijdrage jeugdspelers t/m 17 jaar € 158 

- NGF bijdrage senioren als Duinzicht uw home course is: € 17,50

  NGF bijdrage senioren indien uw home course elders is: € 6,00

Eenmalige entreebijlage 

Entreebijdrage (eenmalig bij toetreding) € 950

Desgewenst kan deze eenmalige bijdrage worden betaald in drie delen: 1e deel € 350 en     daarna 2 jaarlijkse termijnen van € 300.

 

Geen entreebijdrage

Jaarlijks een verhoging ad € 160 op de deelnemersbijdrage senioren.

 

Over eenmalige entreebijdrage jeugdspelers
Jeugdspelers zijn vrijgesteld van de entree-bijdrage. Op het moment dat zij seniorlid worden,       dienen zij deze bijdrage alsnog te voldoen.
  

Wachtlijst

De laatste jaren is er steeds sprake geweest van een lange wachtlijst. Op dit moment is de wachtlijst zodanig dat de verwachting is dat nieuwe aanmeldingen in 2017 kunnen worden gehonoreerd

 

Bedrijfslidmaatschap 

informatie opvragen bij sponsorcommissie