Golf Duinzicht

Golf Duinzicht

golf duinzicht

Golf Duinzicht

bestuur

                                   

 
F.E. (Edward) Sigar - penningmeester= 06-10139652

    

P.J. (Peter) Stolk - secretaris 06-15157290
    
S. (Saskia) van Amstel - plaatsvervangend voorzitter  06-54696934

          

 
J. (Hans) van der Velden 06-21817297

                        

Mw. M. (Meetje) Schalij 06-53916141

 

M.A. (Michiel) van Doornewaard 06-42577699

   

 

 

             

mailadressecretaris: secretaris@golfduinzicht.nl 

mailadres penningmeester: penningmeester@golfduinzicht.nl