Golf Duinzicht

Golf Duinzicht

golf duinzicht

Golf Duinzicht

lidmaatschap

Inschrijfformulier

Bent u geïnteresseerd om lid te worden van Golf Duinzicht dan kunt u hier een inschrijfformulier downloaden. Bij contact kunt u ons postadres en mailadres vinden.

 

Jaarlijkse tarieven per 01.01.2022

- bijdrage senioren €710 per jaar

 

- bijdrage jeugdspelers 18 t/m 27 jaar €315 per jaar

- bijdrage jeugdspelers t/m 17 jaar €165

 

- buitenleden: €160*

- donateurs/vrienden van Duinzicht: €100

 

*) Buitenleden zijn leden die tijdelijk in het buitenland verblijven. Buitenleden hebben geen  speelrecht. 

 

Eenmalige entreebijdrage per 01-01-2022

Entreebijdrage (eenmalig bij toetreding) €1400

 

Jeugdspelers zijn vrijgesteld van de entree-bijdrage. Op het moment dat zij seniorlid worden,       dienen zij deze bijdrage alsnog te voldoen.

 

NGF tarieven per 01-01-2022

- NGF bijdrage senioren als Duinzicht uw home course is: €19,00

 -NGF bijdrage senioren indien uw home course elders is: €  6,00


- NGF bijdrage junioren      t/m 21 jaar:  €  9,50.

- NGF bijdrage junioren 22 t/m 27 jaar:  €19,00

 

Reserveren tassenlocker of kluisje in kleedkamer 

Bij Monique de Lussanet, mailadres: moniquedeludela@me.com / telefoon 070-3241061

 

Wachtlijst

Gelet op het aantal nieuwe leden dat zich heeft aangemeld, zijn wij inmiddels op het punt gekomen dat we ruim boven het wenselijke maximum aantal leden zitten. Vanaf december 2018 worden kandidaat-leden dan ook op een wachtlijst geplaatst.

 

Bedrijfslidmaatschap 

informatie opvragen bij sponsorcommissie

  

Beëindiging lidmaatschap per 1 januari

Indien u uw lidmaatschap, om welke reden dan ook, per 1 januari van het volgende jaar niet meer wilt voortzetten, houdt u er dan rekening mee dat de opzegging voor 1 december van dit jaar bij de ledenadministratie binnen moet zijn. U kunt uw opzegging mailen aan ledenadmin@golfduinzicht.nl.