coronaprotocol

   

1. ALGEMEEN

  • Blijf thuis bij koorts en/of verkoudheid, of als iemand in uw huis koorts heeft en/of benauwdheidsklachten, ook al ben je gevaccineerd.
  • Volg de instructies op de borden en posters. 
  • De spelregels in het protocol moeten worden nageleefd. De gemeente Wassenaar kan bij controle de vergunning intrekken en/of boetes uitdelen aan de club en de overtreders. 

 

2. DE LOOPROUTES

 

3. CLUBHUIS EN TERRAS

  

4. HET STARTEN

 

5. IN DE BAAN ZELF

 

6. ONLINE RESERVEREN

  

7. DE HANDICART