"Wanted" Marshalls


Marshalls nodig 

Om een goede controle te krijgen op het gebruik van de faciliteiten van Duinzicht en om er voor te zorgen dat de gebruikers van onze baan zich correct gedragen en de vastgestelde regels in acht nemen, is een aantal jaren geleden de functie van marshal in het leven geroepen.

 

Een keer per twee maanden dienst

Er zijn op dit moment ongeveer 40 marshals. Op de drukkere tijden lopen zij zo'n drie uur in de baan om één en ander in de gaten te houden (op dit moment op woensdagmiddag, vrijdagochtend & middag, zaterdag- en zondagmiddag).

 

Vanaf medio november tot begin maart zijn er geen Marshals nodig vanwege de geringe drukte. Rekening houdend met alle wedstrijden, competitie- en feestdagen komt het erop neer dat een marshal gemiddeld één keer in de twee maanden gevraagd wordt om een "dienstje" te draaien.

 

Aanmelden als vrijwilliger

Omdat er een paar afzeggingen zijn, zoeken we enige vrijwilligers die hun plaats volgend jaar willen innemen. Zoals altijd geldt ook hier weer: "vele marshals maken licht werk". Je aanmelding om af en toe als Marshal op te treden wordt ten zeerste op prijs gesteld.

 

Je kunt je opgeven bij Hans Hombroek: tel. 070-517 9369 of liever nog per email jarhombroek@ziggo.nl. Laat meteen weten op welke dagen (zie hierboven) je beschikbaar bent om als marshal op te treden. De jaarlijkse Marshall wedstrijd zal dit jaar op 7 september 2017 zijn.